หมวดเลขเยอะ ตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป


(database 30/12/2015 13:00)
UPDATE 29/06/2017 09:32


เลขด้านบนตั้งแต่ 4 ตัว 
5 ตัวขึ้นไปจะเว้นอยู่ด้านล่างค่ะ

 
0

 
4

 
8

 
1

 
5

 
9

2

 
6

 
3

 
7